میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ملاجانی رحیم کامپیوتر 00
پورقهرمانی بابک حقوق 68
حسینی منسوب فرید مکانیک 30
خطایی حامد کامپیوتر 20
سلجی نفیسه معماری 00
شمس عباس مدیریت 00
احدی فاطمه حقوق کیفری وجرم شناسی 130
صفریان اصغر مکانیک 60
رضایی نادر حسابداری 10
امیری جواد فیزیک 50
نوبخت علی علوم دامی 120
سیدی بنائی سیدباقر فقه و حقوق 40
یوسف پور حسین مهنرسی عمرلن - سازه 100
پوربابا مسعود عمران 00
نورمند بهرضا علوم و مهندسی آب 80
آذر علی شهرسازی 3-1
آقابیگی مهدی حسابداری 00
اسدزاده مهدی مترجمی 20
اصل رسولی مرتضی آموزش زبان 110
اورنگی جلیل مدیریت بازاریابی 30
ایمانی یامچی حسین فقه و اصول 50
باباش پور اصل مرضیه گیاهان دارویی 50
باقری جهانگیر حقوق 100
بشیری اکبر حقوق تجارت بین الملل 20
بیگی جمال حقوق کیفری و جرم شناسی 40
پاک مرام عسگر حسابداری 00
پورمحمد اباست حقوق خصوصی 00
تقی زاده گاوگانی صمد مهندسی مکانیک 20
جاوید احسان حقوق بین الملل 20
حسین پورسنبلی علیرضا مدیریت 30
سکوتی نسیمی رضا حقوق خصوصی 90
شیخلوئی حسین شیمی تجزیه 50
صدرحقیقی خسرو مدیریت 40
صدیق حمید تکتونیک 40
عبدالهی علی ریاضی کاربردی 50
غلامحسین پورانوری ثریا مدیریت آموزش عالی 40
کوکبی نژاد مقدم قزوینی امیرحسین زمین شناسی 50
لطف الهی یقین محمدعلی عمران 90
محبوبی قربان مهندسی معماری 20
محمدزاده اصل محمد حقوق 50
مهدوی سامان میکروبیولوژی 50
مهمان نواز یوسف ژنتیک 120
شیرین بنیاد فرنگیس حسابداري 00
عبدی رسول حسابداری 00
فلسفی علی مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 50
کوهی نوجه ده داود اموزش زبان انگلیسی 10
بهروزی‌زاد ثریا آموزش زبان انگلیسی 90
ملکی احمد عمران 00
بختیاری نوبخت عمران 50
نونهال علی اکبر حسابداری و مدیریت مالی 40
12