میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ملاجانی رحیم کامپیوتر 00
پورقهرمانی بابک حقوق 119
حسینی منسوب فرید مکانیک 40
خطایی حامد کامپیوتر 20
سلجی نفیسه معماری 00
احدی فاطمه حقوق کیفری وجرم شناسی 140
صفریان اصغر مکانیک 60
رضایی نادر حسابداری 20
امیری جواد فیزیک 50
نوبخت علی علوم دامی 120
یوسف پور حسین 00
پوربابا مسعود عمران 00
نورمند بهرضا علوم و مهندسی آب 100
آذر علی شهرسازی 20
آقابیگی مهدی حسابداری 00
اسدزاده مهدی مترجمی 20
اصل رسولی مرتضی آموزش زبان 110
اورنگی جلیل مدیریت بازاریابی 30
ایمانی یامچی حسین فقه و اصول 50
باباش پور اصل مرضیه گیاهان دارویی 50
باقری جهانگیر حقوق 130
بشیری اکبر حقوق تجارت بین الملل 80
بیگی جمال حقوق کیفری و جرم شناسی 110
پاک مرام عسگر حسابداری 00
پورمحمد اباست حقوق خصوصی -10
تقی زاده گاوگانی صمد مهندسی مکانیک 40
جاوید احسان حقوق بین الملل 40
حسین پورسنبلی علیرضا مدیریت 60
شیخلوئی حسین شیمی تجزیه 60
صدرحقیقی خسرو مدیریت 80
صدیق حمید تکتونیک 50
عبدالهی علی ریاضی کاربردی 50
غلامحسین پورانوری ثریا مدیریت آموزش عالی 40
کوکبی نژاد مقدم قزوینی امیرحسین زمین شناسی 50
محبوبی قربان مهندسی معماری 10
محمدزاده اصل محمد حقوق 00
مهدوی سامان میکروبیولوژی 60
مهمانواز یوسف ژنتیک 120
شیرین بنیاد فرنگیس حسابداري 00
عبدی رسول حسابداری 10
فلسفی علی مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 60
کوهی نوجه ده داود اموزش زبان انگلیسی 10
بهروزی‌زاد ثریا آموزش زبان انگلیسی 100
ملکی احمد عمران 60
بختیاری نوبخت عمران 50
نونهال علی اکبر حسابداری و مدیریت مالی 40
نوروزی محمدرضا مدیریت- خط مشی گذاری 30
صیادزاده فرزانه سازه های آبی 20
حمه جانی یوسف معماری 00
موسی زاده محمد حقوق بین الملل 30
12