میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ملکی احمد مهندسی عمران 10
پورقهرمانی بابک حقوق 1910
حسینی منسوب فرید مکانیک 00
خطایی حامد 00
سلجی نفیسه معماری 50
احدی فاطمه حقوق کیفری وجرم شناسی 120
بهروزی‌زاد ثریا آموزش زبان انگلیسی 11
رضایی نادر حسابداری 10
نوبخت علی علوم دامی 50
یوسف پور حسین 00
پوربابا مسعود عمران 30
نورمند بهرضا 70
آذر علی شهرسازی 30
آقابیگی مهدی حسابداری 20
بشیری اکبر حقوق تجارت بین الملل 100
بیگی جمال حقوق کیفری و جرم شناسی 50
پاک مرام عسگر 20
پورمحمد اباست حقوق خصوصی 00
تقی زاده گاوگانی صمد مهندسی مکانیک 30
دهقانی پرویز 30
شیخلوئی حسین شیمی تجزیه 30
کوکبی نژاد مقدم قزوینی امیرحسین زمین شناسی 50
کوهی نوجه ده داود اموزش زبان انگلیسی 10
محبوبی قربان مهندسی معماری 30
محمدزاده اصل محمد حقوق 30
مهمانواز یوسف ژنتیک 00
عبدی رسول حسابداری 50
کوهی نوجه ده داود اموزش زبان انگلیسی 40
بهروزی‌زاد ثریا آموزش زبان انگلیسی 50
نونهال علی اکبر حسابداری و مدیریت مالی 40
نوروزی محمدرضا مدیریت- خط مشی گذاری 40