میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
ملاجانی رحیم کامپیوتر 00
تقوی حسین ارشد مدیریت مالی 00
پورقهرمانی بابک حقوق 28
حسینی منسوب فرید مکانیک 30
خطایی حامد کامپیوتر 20
سلجی نفیسه معماری 00
شمس عباس مدیریت 00
احدی فاطمه حقوق کیفری وجرم شناسی 130
صفریان اصغر مکانیک 70
رضایی نادر حسابداری 10
امیری جواد فیزیک 50
نوبخت علی علوم دامی 120
سیدی بنائی سیدباقر فقه و حقوق 30
یوسف پور حسین مهنرسی عمرلن - سازه 100
پوربابا مسعود عمران 80
نورمند بهرضا علوم و مهندسی آب 40
مصحفی پری نساء زمین شناسی-گرایش زمین شناسی اقتصادی 00
آذر علی شهرسازی 1-2
آقابیگی مهدی حسابداری 10
اسدزاده مهدی مترجمی 20
اصل رسولی مرتضی آموزش زبان 110
اورنگی جلیل مدیریت بازاریابی 20
ایمانی یامچی حسین فقه و اصول 40
باباش پور اصل مرضیه گیاهان دارویی 50
باقری جهانگیر حقوق 90
بشیری اکبر حقوق تجارت بین الملل 00
بیگی جمال حقوق کیفری و جرم شناسی 20
پاک مرام عسگر حسابداری 10
پورمحمد اباست حقوق خصوصی 00
تقی زاده گاوگانی صمد مهندسی مکانیک 40
جاوید احسان حقوق بین الملل 00
حسین پورسنبلی علیرضا مدیریت 20
ستاریان حسین فیزیک 50
سکوتی نسیمی رضا حقوق خصوصی 100
شیخلوئی حسین شیمی تجزیه 50
صدرحقیقی خسرو مدیریت 50
صدیق حمید تکتونیک 100
عبدالهی علی ریاضی کاربردی 40
علی نژاد بابک 00
غلامحسین پورانوری ثریا مدیریت آموزش عالی 40
کوکبی نژاد مقدم قزوینی امیرحسین زمین شناسی 50
لطف الهی یقین محمدعلی عمران 90
محبوبی قربان مهندسی معماری 60
محمدزاده اصل محمد حقوق 62
مهدوی سامان میکروبیولوژی 50
مهمان نواز یوسف ژنتیک 120
شیرین بنیاد فرنگیس حسابداري 00
عبدی رسول حسابداری 00
فلسفی علی مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 40
کوهی نوجه ده داود اموزش زبان انگلیسی 80
12